ÖMƏR ELDAROV

 

FƏLSƏFİ MAARİFÇİLİK ASSOSİASİYASI

HİMAYƏDARLAR ŞURASININ ÜZVÜ

 

ÖMƏR ELDAROV –  

      dahi Azərbaycan heykəltəraşı, insan ruhunun əzəmətini konkret obrazlarda təcəssüm etdirən, yaratdığı əsərləri XX və XXI əsr Azərbaycan heykəltəraşlığının ən möhtəşəm nümunələri sırasında danılmaz yer tutan canlı klassik, bəşəriyyətin keçmişdə və indi duyduğu böyük insani hislərin mimikada, qamətdə, mənalı baxışlarda ifadə olunan müssimələrini daşların yaddaşında əbədiləşdirməyi bacaran, insaniliyin faciəsini və qəhrəmaniliyini, dramatizmini və lirizmini, şəxsiyyət olmanın doğurduğu qüruru insanlarda dönə-dönə dərindən yaşatdıran, insanları sözlərin köməyi olmadan, daşların dili ilə dərin fəlsəfi mənanın ağuşuna atan böyük şəxsiyyət, Bakının və dünyanın bir çox digər şəhərlərinin yaraşığını artıran əsərlərin - Xurşudbanu Natəvanın abidəsinin (Bakı,1960), Toqay Məmmədovla birlikdə yaratdığı Məhəmməd Füzulinin abidəsinin (Bakı,1963), sənət dostu Səttar Bəhlulzadənin Əmircandakı məzarı üzərində ucalan abidəsinin (Bakı,1974), müsəlman dünyasının böyük mütəfəkkiri və müsəlman dünyasının qüruru olan Əbu Əli ibn Sinanın (Düşənbə, 1980) heykəlinin, Hüseyn Cavidin (Bakı, 1993), Əzim Əzimzadənin (Bakı, 2001), Müslüm Maqomayevin (Bakı, 1987), İhsan Doğramacının (Ankara, 2001), akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsini əbədiləşdirən “Elegiya” əsərinin (Bakı, 1997) və ən nəhayət, müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı Heydər Əliyevin Fəxri Xiyabandakı abidəsinin müəllifi, eyni zamanda böyük sənətşünas, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının rektoru, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü, "Şərəf nişanı", "Qırmızı Əmək Bayrağı", "İstiqlal" ordenləri ilə təltif edilən xalq rəssamı, Heydər Əliyev Mükafatı laureatı.

 

Əsərləri:

 

a) kağız üzərində

 

Sənət gözəllik fəlsəfəsinin işığında:  fəlsəfə elmləri doktoru Adil Əsədovun Gözəlliyin fəlsəfəsi əsəri ilə bağlı mülahizələrim - “525-ci qəzet”, 04 may 2005-ci il.

 

b) daş üzərində

 

1947 Qabaqcıl neftçi portreti

 

 

 

1951 Gənc qvardiyaçılar (qorelyef, Sankt-Peterburq, Rəssamlıq Akademiyası)

 

 

 

1955 Şairə Natavanın portreti

 

 

 

1955 Üzeyir Həcibəyovun qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

 

1956 Səadət (kompozisiya)

 

 

 

1960 Şairə Natəvanın abidəsi (Bakı)

 

 

 

1963 Mütəfəkkir şair Məhəmməd Füzulinin abidəsi (Tokay Məmmədovla birgə) (Bakı)

 

 

 

 

1964 Dəniz neftçiləri

 

 

 

1965 Neftçi portreti

 

 

 

1965 Neftçilər

 

 

 

1965 Azərbaycanın xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin portreti (ağac, 1-ci variant)

 

 

 

1965 Azərbaycanın xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin portreti (ağac, 2-ci variant)

 

 

 

1965-68 Səttar Bəhlulzadənin portreti (gil)

 

 

 

1967 Həyat yoldaşı Erna Eldarovanın portreti

 

 

 

1968 "Qızım Lalənin portreti"

 

 

 

1970 “Qızım Lalənin portreti” (bürünc)

 

 

 

 

1972 "Oğlum Müslümün portreti"

 

   

 

1973 Qızlarım Lalə və Kamillanın portreti

 

 

 

1973 Fəhlə Elxanın portreti

 

 

 

1973 Zamanın dörd rəngi (kompozisiya)

 

 

 

1974 Qızcığazla kompozisiya

 

 

 

1974 - Sapun dağı hücumu iştirakçıları olmuş 77–ci diviziyanın əsgərləri "Azərbycanın qorxmaz oğul və qizlarına" həsr olunmuş memorial
(Sevastopol)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975 Səttar Bəhlulzadənin qəbirüstü abidəsi

 

 

  

1977 Vladimir İliç Leninin abidəsi (Tokay Məmmədovla birgə) (Rusiya, Qorno-Altaysk şəhəri)

 

1977 Güllələnmə

 

 

 

 

 

1979 Beynəlxalq Kommunist fəhlə hərəkatı qəhrəmanlarının abidəsi (Moskva)

 

 

 

1979 Aktyor Hüseyn Ərəblinskinin qəbirüstü abidəsinin əskizi

 

 

 

1979 Sədrəddin Ayninin abidə kompleksi (Düşənbə)

 

 

 

 

 

 

1980 Alyoşa Çaparidezenin abidəsi

 

 

 

1980 İbn Sinanın heykəli (Düşənbə)

 

 

 

1982 Nasir Xosrov abidəsinin eskizi

 

 

 

1984 Vaqif Mustafazadənin  qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

1984 Dirijor Niyazi (kompozisiyalı portret, ağac)

 

 

 

1986 Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı Heydər Əliyevinin portreti (mərmər)

 

 

 

1984 Vaqif Mustafazadənin  xatirə lövhəsi (Bakı)

 

 

 

1986 Həqiqət Rzayevanın xatirə lövhəsi (Bakı)

 

 

 

1987 Maarifçilər Məhəmməd Tağı Sidqivə Yanuş Korçakın xatirə lövhəsi

 

 

 

1987 Heydər Əliyevinin büst-abidəsi (tunc, qranit Naxçıvan)

 

 

 

1987 Mahatma Qandinin heykəl portreti

 

 

 

1987 Rabindranat Taqorun heykəl portreti

 

  

 

1987 Kəmaləddin Xocənti abidəsinin eskizi

 

 

 

1987 Sevinc Rzaquliyevanın portreti

 

 

 

1988 Fikrət Əmirovun  qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

 

1988 Akademik Həsən Əliyevin  qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

 

1989 "Elegiya" (Akademik Zərifə Əliyevanın heykəli)

 

 

 

1989 Niyazinin  qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

 

1991 Süleyman Rəhimovun  qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

1992 Aida xanım İmanquliyevanın  qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

 

1992 Şıxəli Qurbanovun qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

 

1992 Məmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi

 

 

 

1993 Bəstəkar Müslüm Maqomayevin abidəsi (Bakı)

 

 

 

1993 Şıxəli Qurbanovun xatirə lövhəsi

 

 

 

 

1993 Dramaturq Hüseyn Cavidin abidəsi (Bakı)

 

 

 

1995 Akademik Zərifə xanım Əliyevanın  qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

 

1996 Rəşid Behbudovun  qəbirüstü abidəsi (Bakı) 

 

 

 

1996 Hüseyn Cavidin portreti (məqbərəsində, Naxçıvan)

 

 

 

1997 Hüseyn Cavidin büstü (ev muzeyində)

 

 

 

1997 Hüseyn Cavidin həyat yoldaşı Müşkünaz xanımın büstü (Hüseyn Cavidin ev muzeyində)

 

 

 

1997 Hüseyn Cavidin qızı Turan xanımın büstü (Hüseyn Cavidin ev muzeyində)

 

 

 

1997 Hüseyn Cavidin oğlu Ərtoğrulun büstü (Hüseyn Cavidin ev muzeyində)

 

1997 Tamerlan Əliyevin qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

 

1999 Akademik Zərifə Əliyevanın xatirə lövhəsi

 

 

 

1999 Bəstəkar Tofiq Quliyevin portreti

 

 

 

2000 “XX əsr” heykəli

 

 

 

2000 Akademik Həsən Əliyevin xatirə lövhəsi (qranit, Bakı)

 

 

 

2000 Akademik Ziya Bünyadovun  qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

 

2001 Antik motiv

 

 

 

2001 Uşaqlı qadın

 

 

 

2001 Ağlayan qadın

 

 

 

2001 Yusif Səmədoğlunun  qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

 

2001 Süleyman Rüstəmin  qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

 

2001 Heydər Əliyevinin büst-abidəsi (Qars)

 

 

 

2001 Professor İhsan Doğramacının heykəli (Ankara)

 

  

 

2002 Tofiq Quliyevin  qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

 

2002 Əzim Əzimzadənin abidə ansamblı

 

 

 

 

 

 

2003 Zehnin yuxusu

 

 

 

2004 Çılpaq qadın

 

 

2004 Çeboksarıda Nizami Gəncəvinin büstü

 

 

 

2004 "Oğlum Müslümun qəbirüstü abidəsi"

 

 

 

2004 Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

2005 Üzeyir Həcibəyovun abidəsi (Vyana)

 

 

 

 

2006 Heydər Əliyevə abidə (Naxçıvan)

 

 

 

2006 Niyazinin xatirə lövhəsi

 

 

 

2006 Tofiq Quliyevin xatirə lövhəsi

 

 

 

2007 Heydər Əliyevin Qobustandakı heykəli (qranit və tunc)

 

 

 

2008 Heydər Əliyevin və Zərifə Əliyevanın xatirə lövhələri

 

 

 

2008 Akademik Zərifə Əliyevaya abidə    

 

 

 

2009 Müğənni və bəstəkar Müslüm Maqomayevin qəbirüstü abidəsi (Bakı)

 

 

 

2010 Atatürkün atlı portreti

 

 

 

2010 Atatürkün abidəsi

 

 

 

2011 Ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi.

       (Quba şəhəri)

 

 

2011 Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevanın büstü. “Azərbaycan muğamının himayədarı - İlahi Muza”

       (Kanada, Niaqara)

 

 

 

2013 Nikola Teslaya abidə

 

 

2016 Əziz Əliyevin abidəsi (Rusiya, Mahaçqala şəhəri)

 

2017 Niyazinin abidəsi

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lalə və Kamilənin portretləri "Bacılar"